soundboks

Vi lever nu i en tid, hvor antallet af ældre er markant stigende fra år til år. Dette lægger et stort økonomisk pres på kommunerne, mht. at sikre kernevelfærden fremadrettet. Udfordringen forstærkes yderligere i de kommende år, hvor antallet af plejekrævende ældre også vil være støt stigende.

Der forskes derfor lige nu rigtigt meget i områder, som vil kunne hjælpe til med at holde omkostningerne nede på velfærdsområdet. Et af de ”emner” der kigges meget på lige nu er søvnen, som er utrolig vigtig i forhold til helbred og velvære – altså borgerens generelle velbefindende.

Med søvnen som udgangspunkt, har vi i samarbejde med firmaet pay4it, fået udarbejdet en soundboks – der potentielt vil kunne hjælpe borgere med søvnbesvær og angst, til at få en bedre nattesøvn. Soundboks vil desuden kunne anvendes i situationer, hvor den enkelte borger blot har behov for afslapning og ro.

For at få afprøvet vores soundboks, har vi her i foråret fået startet et større pilot-projekt op, på Rehabiliteringscenter Middelfart. Grundet Corona, er projektet p.t. sat på pause ….


Kunne du/I have interesse i at høre mere omkring dette spændende område, så kontakt os endelig, for yderligere info.