spil, skriv og komponér med de store

– for musiklærere i udskolingen

 

Spil, skriv og komponér med de store – sammenspil for de ældste, 7. – 9. klasse. 

Dette kursus henvender sig til de musiklærere, som underviser på valghold i udskolingen.

Med udgangspunkt i grooves, akkord-rundgange og riffs fra sange vi kender, skal vi prøve at komponere vores egne sange og numre. Dvs. vi skriver ikke musik ud fra den blå luft, men har genkendelige elementer med hele tiden. Vi skal ikke kopiere og camouflere kendte sange, men vi skal arbejde med noget genkendeligt på nye måder. At skabe ny musik på gamle fundamenter. 

Er der noget der er rigtigt eller forkert? Hvad lyder godt og hvad lyder dårligt? Det afhænger af ørerne, der hører. Når flere skal komponere sammen, kræver det klare regler og aftaler, så man sikrer sig, at alle høres i processen. Jeg vil vise forskellige måder at tackle denne udfordring på.

Skabende processer skal implementeres i musikundervisningen, og vi skal som musiklærere sørge for kreativt skabende arbejdsmetoder i musiklokalerne. Det er til tider lettere sagt end gjort. Jeg mener det er vigtigt, at eleverne har medejerskab til repertoiret, men også at vi som lærere tager opgaven alvorligt og udfordrer dem på genrer og stilarter. Eleverne er meget bevidste om, hvad de gerne vil udtrykke. Med de skal også have de fornødne færdigheder – og det er en af vores vigtigste opgave at give dem.

Flere
kurser