valgfag – klokkeklart og konkret

– for musiklærere i udskolingen

 

Dette kursus henvender sig til de musiklærere, som underviser valghold i udskolingen. 

Kurset strækker sig over 2 – 4 gange.

 

Musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse – hvordan skal man gribe det an i sin daglige undervisning på valgholdet, og hvad skal man starte med?

Jeg vil på kurset give mit bud på, hvad valgfagsmusik skal indeholde, og ikke mindst forsøge at stille et pensum op inden for de ministerielle rammer, så du som valgfags-musiklærer har en klar retning at gå i.

Jeg tager udgangspunkt i kompetenceområdet Musikudøvelse, fordi jeg mener at man skal have nogle praktiske færdigheder på plads, før man kan komme i gang med den skabende proces. Du får på kurset mulighed for, i trygge rammer, at få styrket dine egne færdigheder i disciplinerne klaver, guitar, bas, rytmik og hørelæreteori. Dette gør vi bla. vha. rotationsøvelser, hvor du får lov at spille alle instrumenter, samt igennem makker-træning og decideret undervisning på de forskellige instrumenter.

Der stilles mange krav til musiklæreren. Derfor er det vigtigt at man vedligeholder sine færdigheder på de forskellige instrumenter, og selv er ”on top”. Derfor har kurset to formål:

1: At løfte af dine egne færdigheder.

2: At inspirere og motivere dig til arbejdet med eleverne.

Efter musikudøvelsen kan vi begynde at arbejde med musikalsk skaben. Med udgangspunkt i grooves, akkord-rundgange og riffs fra sange vi kender, skal vi prøve at komponere vores egen musik. Dvs. vi skaber ikke musik ud af den blå luft, men har genkendelige og trænede elementer med hele tiden. Vi skal ikke kopiere og camouflere kendte sange, men vi skal arbejde med noget genkendeligt på nye måder.

Træning af de musikalske færdigheder giver os en musikalsk bevidsthed. Den bevidsthed skal hjælpe os hen til en mere intuitiv måde at arbejde med musikken på. Jo flere måder vi arbejder med musikken på, desto større musikalske bevidsthed opnår vi. Det er det vi skal give eleverne, så de er i stand til at bestå en prøve i faget musik med et højt musikfagligt indhold.

OBS: Medbring en akustisk guitar og en bas med forstærker.

 

Jeg glæder mig til at spille med dig –

Anders 🙂

Flere
kurser